Szybki kontakt
      
94 341 63 30       

Projekt realizowany przez młodą organizacje pozarządową - STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH PRO FUTURO

Projekt realizowany przez młodą organizacje pozarządową - STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH PRO FUTURO pn. „DLA PRZYSZŁOŚCI”, kwota dofinansowania 5000,00 zł

Projekt polegał na wyposażeniu siedziby nowopowstałego Stowarzyszenia.

Do prawidłowego prowadzenia działalności pożytku publicznego potrzebowali wyposażyć udostępnione pomieszczenie w niezbędne meble: biurko i zamykane szafki na dokumenty. Dodatkowo zakupiono urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kopiarka) niezbędne podczas realizacji różnego rodzaju projektów, niszczarkę do dokumentów oraz flipchart magnetyczny. W ramach projektu odmalowano udostępnione stowarzyszeniu pomieszczenie.

Zakupionych zostało również 5 zestawów biesiadnych składających się ze stołu i 2 ławek. Zestawy te są wykorzystywane podczas organizowanych wydarzeń integracyjnych w ramach działalności statutowej Stowarzyszenia. Na zakończenie realizacji projektu zostało zorganizowane spotkanie integracyjne (piknik) dla mieszkańców społeczności lokalnej. Podczas pikniku zaprezentowano cele działalności nowego Stowarzyszenia oraz poinformowano mieszkańców o dofinasowaniu uzyskanym z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Produkty spożywcze na piknik zapewnione zostały przez członków Stowarzyszenia.

Działania objęte projektem przyczyniły się do wzmocnienia pozycji stowarzyszenia wśród lokalnej społeczności


A
A
A
Generator wniosków NOWEFIO na lata 2021-2023