Szybki kontakt
      
94 341 63 30       

Projekt realizowany przez Młodą Organizacje Pozarządową

Projekt realizowany przez Młodą Organizacje Pozarządową Koło Gospodyń Wiejskich w Malechówku pn. "Wspólna sprawa"

Koło Gospodyń Wiejskich w Malechówku postawiło sobie za cel stworzenie miejsca z którego korzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy. Przy realizacji celu głównego jakim jest wybudowanie altany przyległej do świetlicy są jeszcze dodatkowe cele tj. aktywizacja mieszkańców i pobudzenie ich do stworzenia wspólnego miejsca odpoczynku.


A
A
A
Generator wniosków NOWEFIO na lata 2021-2023