Szybki kontakt
      
94 341 63 30       

Projekt realizowany przez Młodą Organizacje Pozarządową

Projekt realizowany przez Młodą Organizacje Pozarządową - Stowarzyszenie Kuźnia Pomysłów pn. "Nakrętkomaniacy - pomagamy z serca!"

Projekt miał na celu budowanie postaw obywatelskich i aktywizacji społecznej na rzecz osób z niepełnosprawnościami na terenie gm. Darłowo oraz edukacji ekologicznej związanej z selektywną zbiórką odpadów poprzez zaopatrzenie Uzdrowiskowych miejscowości w pojemniki na nakrętki. Pojemniki na stałe wpisały się w przestrzeń Uzdrowiska Dąbki, ale także będą kształtować postawę proekologiczną wśród mieszkańców. Nakrętki będą przekazywane na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych z gm. Darłowo na cele rehabilitacyjne i zdrowotne tychże osób, dzięki czemu będzie to trwała kampania czynienia dobra.


A
A
A
Generator wniosków NOWEFIO na lata 2021-2023