Szybki kontakt
      
94 341 63 30       

Mogę więcej...

Projekt zrealizowany przez Grupę nieformalną z Koszalina

Termin realizacji: 05.09.2022 - 11.30.2022

Kwota dofinansowania: 4 996,00 zł

Celem projektu "Mogę więcej..." było umożliwienie 250 dzieciom z miasta Koszalin zdobycia umiejętności na miarę ich możliwości, kształtowanie właściwych interakcji międzyosobowych, kształtowanie postaw otwartości, samoakceptacji i samodzielności. Projekt skierowany był do dzieci w wieku przedszkolnym (3 - 6 lat). Grupa docelowa została wybrana celowo ze względu na obserwowany wzrost liczby dzieci ze SPE (specjalnych potrzeb edukacyjnych). Podczas trwania projektu dzieci mogły uzyskać niezbędną pomoc. Im szybciej zaczniemy prace z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tym większe są szanse na mniejsze problemu w ich funkcjonowaniu w następnych latach.


A
A
A
Generator wniosków NOWEFIO na lata 2021-2023