Szybki kontakt
      
94 341 63 30       

System Waterflow - zabezpieczenie wodne działań gaśniczych na terenie powiatu białogardzkiego

Projekt zrealizowany przez Grupę nieformalną z Patronem Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Fizycznej i Bezpieczeństwa Pożarowego Ronin

Termin realizacji: 01.06.2022 - 31.08.2022 r.

Kwota dofinansowania: 4 980,00 zł

Projekt pn. "System Waterflow - zabezpieczenie wodne działań gaśniczych na terenie powiatu białogardzkiego" zakładał budowę mapy źródeł wody - WATERFLOW. Działanie polegało na zbieraniu informacji przez strażaków ochotników o hydrantach i źródłach wody w postaci zbiorników naturalnych, hydrantów i innych źródeł wody możliwych do wykorzystania przez straż pożarną. Rezultatem projektu było stworzenie mapy źródeł wody co wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa na terenie powiatu białogardzkiego.
Dodatkowo weryfikacja zebranych danych nastąpiła poprzez przeprowadzenie ćwiczeń pod kryptonimem WATERFLOW 2022. Ćwiczenia o zasięgu powiatowym polegające na sprawdzeniu w terenie wprowadzonych danych. Jednostki otrzymywały współrzędne z hydrantami i nastąpiła weryfikacja ich pod względem poprawności wpisania danych.

https://www.facebook.com/photo?fbid=486783260115692&set=a.472155328245152


A
A
A
Generator wniosków NOWEFIO na lata 2021-2023