Szybki kontakt
      
94 341 63 30       

Zdrowe ODLODOWO

Projekt zrealizowany przez Fundację ODLODOWO

Termin realizacji: 11.05.2022 - 30.06.2022 r.

Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł

Realizacja projektu pn. "Zdrowe ODLODOWO" zakładała podniesienie świadomości z korzyści zdrowego odżywiania u dzieci oraz stworzenie i doposażenie punktu spotkań i integracji dla rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym w lokalu Fundacji.

Projekt zakładał dwa działania:

I. Organizacja wyjazdu grupy dzieci w wieku przedszkolnym (ok. 30 osób) do ekologicznej agroturystyki, gdzie zostały przeprowadzone zajęcia/warszaty edukacyjne z podstaw zdrowego odżywiania przedszkolaków oraz praktyczne zajęcia z kiszenia warzyw.

II. Utworzono 
ogólnodostępny kącik zabaw dziecięcych w lokalu Fundacji poprzez zakup doposażenia takiego jak: puzzle, gry planszowe, stoiska do zabaw, klocki konstrukcyjne , bujaki drewniane.

Działania te wzmocniły potencjał Fundacji, oraz pomogły wypromować się wśród lokalnej społeczności jako organizacji przyjaznej rodzinom oraz integrującą lokalną społeczność.
A
A
A
Generator wniosków NOWEFIO na lata 2021-2023