Szybki kontakt
      
94 341 63 30       
Tak, pomocą służą animatorzy regionalni, kontakt do nich znajdziecie w zakładce Animatorzy.

Grupa nieformalna powinna składać się z minimum 3 pełnoletnich osób, posiadających zdolność do czynności prawnych. Co istotne- w danym składzie osobowym grupa nieformalna nie może wchodzić w skład reprezentacji innej grupy składającej wniosek o mikrodotacje.

Organizacja wspierająca użycza konta bankowego, podpisuje umowę trójstronną z Operatorem, bierze na siebie odpowiedzialność prawno-finansową za projekt. Wsparcie organizacji wspierającej powinno ograniczać się do pomocy administracyjnej i księgowej. Organizacja wspierająca nie powinna koordynować projektu, ani też ingerować w jego realizację.

A
A
A
Generator wniosków NOWEFIO na lata 2021-2023